Última actualización: 24 de mayo de 2020.

NUEVOS HORARIOS PARA CLASES VÍA SKYPE

Lunes: 7 – 11 hrs.; 15 – 18:30 hrs.; 20 – 22 hrs.

Martes y jueves: 7 – 10 hrs; 18 – 20 hrs.

Miércoles: 10 – 14 hrs; 17 – 22 hrs.

Viernes: 7 – 11 hrs.; 14 – 22 hrs.